top of page

עצמתה של אישה על שום מה


מי אנחנו הנשים ? והשאלה היא כללית,

מה תפקידנו בעולם הזה ?

אנחנו אחראיות על ההרמוניה בעולם, עוד מקדם הימים,

היינו שמאניות שמתקשרות מתוך מקום מכיל , מקור חיים,

את חזון העולם.... את התקווה ההרמונית לעולם....

נשים תמיד היו עוצמתיות לעולם, עד כי העולם לא יכול היה להכיל אותם

העלו נשים על המוקד גם כי היו מתקשרות למען יופיו של העולם,

אולם משטרים של דת כוח והון, השתמשו , התעללו וזילו את ערכן של נשים.

( לדוגמא איראן, מדינות ערב וכו' )

מכיוון שנשים הן מקור החיים,

תפקידן להחזיר את העוצמה ההרמונית לעולם הזה ,

מכיוון שעברנו תלאות רבות , הושפלנו ונפגענו , אנו מחוייבות לרפא את פצעינו ואת פצעיה זו של זו, להיות מחוייבות לכוח ההכלה והריפוי שבתוכנו.

להיות שבט נשים גם יחד , לדאוג זו לזו, להיות ערבות זו לזו.

למנות זקנות שבט , אשר תפקידן להדריך את הצעירות , ולכבד כל גיל

של חברותינו הנשים.

עלינו להקשיב לגופנו , להיות אמונות על ההתבוננות בו ,

כאשר אנו מקשיבות לגופנו, לכל המערכות הפנימיות בו, לדיאלוג ההורמונאלי שלו, למוטוריקה שלו, ליציבה שלו, למחזוריות שבו,

אנו מחוברות גם לטבע שבחוץ , אנו קשובות לכל דבר שנעשה בטבע,

לשפל ולגאות, לטיפות הטל שעל הצמח, לפריחתו של הפרח, לציוץ של ציפור

וליללה של חתול , אנו קשובות לכל היצורים על כדור הארץ.

אנו יוצרות קשר הרמוני בין כולם.

אנחנו מקשיבות לאמא אדמה ( גם אנחנו מזינות ומכילות )

אנחנו מקשיבות לירח שנע במחזוריות , אנחנו מקשיבות לעץ שבו טמונה חוכמה גדולה.

אנו מוקירות את הגאונות שבטבע ולומדות ממנה , כפי שהיו עושים פעם

הפרעונים הקדומים והמפוארים.

אנחנו מחוייבות לשלום ואהבה בינינו לכל מי שסביבנו .

ואנחנו מחוייבות לגברים שלנו ולגופינו הנשי בכל טבעיותו הנשית היפה והזכה, למיניות שלנו ושבנו , ללא אשמה ובושה למרות פגיעות העבר שהיו בנו כנשים.

אנו מחוייבות להכיר אותו , את גופינו , ולהכיר אותו לגברים שלנו, לטפח אותו

ואת גבריותם, תפקידנו "להמליך" את גברינו והם ימליכו אותנו.

תפקידנו להפסיק כל מאבק, כל עימות, לבוא בשלום ובאמונה מלאה,

לא להיגרר לאף עימות, אין אנו צודקות, אנו אוהבות !!!


הדרך שלנו להגיע לייעוד האוניברסאלי הזה הוא להמשיך ללמוד וללקט ידע

כפי שתמיד ידענו ועשינו ולהעביר אותו , וללמוד את המורכבות הפנימית שלנו.

וברגע שנסיר את השכבות שלנו ונסיר את הקליפות , נתחבר לאותנטיות שלנו .

רק כאשר אנו אותנטיות אנו חומלות וגם יודעות להגדיר גבולות .

רק כאשר אנו אוהבות את עצמנו אנו מסוגלות לחמול להכיל ולעודד.

4 מרכיבים של התהליך –


  • אומץ.

  • אמת.

  • אהבה.

  • אושר.


אנו מחוייבות להיות אמיצות, בכדיי לראות את האמת שלנו,

בכדיי לראות את ההשתקפות האמיתית שבמראה, להבין אותה,

לנתח אותה ולדעת לשחרר מעלינו את המיותר.

כאשר נגלית בפנינו האמת, אנו לומדות להכיל אותה, לאהוב גם את הרגעים

שבהם אנחנו פחות "יפות" , לחבק אותם .

לחבק את החולשה , לאפשר אותה , להבין אותה, לעזור לה.

ואז כשאנחנו מכירות את כל החלקים שלנו , אנחנו אוהבות וחופשיות !!!

וברגע הזה מגיע האושר שלנו.

אישה שלימה היא אישה שיכולה להכיל את כל החלקים, לאפשר אותם

ולהבין שהם לא שלה וזה בסדר שכך מרגישים- הילדים שלה, החברות שלה

ובנזוגה , זה לא מאיים עליה , היא מכירה את כל סוגי הפחדים ומבינה שהם

פשוט קיימים. היא מבינה את טבע האדם .

הכל קיים וזה בסדר , יש לה אמונה והיא יודעת שמישהו אחראי על הסדר הזה

וזו לא היא .Tags:

bottom of page